(ver)koop

In de webartikelen die via deze pagina worden gepubliceerd, wordt ingegaan op allerlei kwesties die verband hebben met de koop en verkoop van onroerend goed. Met name gaat het dan om de verkoop van gebouwen, zoals woningen en bedrijfsruimte.

Diverse facetten rond de aanschaf komen aan de orde. Wanneer is een koopovereenkomst tot stand gekomen? Kan deze koopovereenkomst later worden aangevuld? Wanneer en hoe kan er een beroep worden gedaan op een ontbindende voorwaarde? In hoeverre kan de koopovereenkomst in stand kan blijven wanneer er gebreken worden aangetroffen?

Daarnaast wordt stilgestaan bij de financiering van onroerend goed. Wat mag er van een hypothecaire geldverstrekker worden verwacht? En wanneer mag de hypothecaire geldverstrekker gebruik maken van haar mogelijkheid tot parate executie? Ook worden kwesties besproken die samenhangen met de executie(ver)koop.

Per deelonderwerp worden de webartikelen hierna opgesomd. Gaandeweg zullen meer artikelen worden gepubliceerd.

Koopovereenkomst

Non-conformiteit

Voorkeursrecht en koopoptie

Aansprakelijkheid makelaar

Veiling

Fiscaal

Financieel

C.G. (Christian) Huijsmans

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 be√ędigd als advocaat. Gaandeweg heeft hij zich naast echtscheidings- en alimentatiezaken toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed.

Advocatenkantoor Zeeland

Wulfaertstraat 3
4461 HS GOES
T: 0113 27 70 00
www.advocatenkantoorzeeland.com