eigendom

Op deze pagina vindt u webartikelen die gaan over de allerlei aspecten rondom de eigendom van onroerend goed. Daarbij staan onder andere de volgende vragen centraal.

Hoe wordt iemand eigenaar? Hoe kan worden bepaald wat wel en niet onder diens eigendom valt? En hoe kan iemand de eigendom verliezen, zoals door verjaring of onteigening?

Ook wordt besproken welke regels er gelden wanneer een onroerende zaak eigendom is van meerdere personen. Meer specifiek gaat het dan over een gedeelde eigendom binnen een nalatenschap of na een ontbonden huwelijksgemeenschap.

Daarnaast wordt besproken welke rechten een eigenaar jegens een ander kan laten gelden. Oftewel: hoe kan een eigenaar zich verweren tegen inbreuken op deze eigendom van buitenaf? Overigens zal hier niet worden ingegaan op aspecten die specifiek onder het burenrecht vallen. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende categorie elders op deze website.

Per deelonderwerp worden de webartikelen hierna opgesomd. Gaandeweg zullen meer artikelen worden gepubliceerd.

 

Inbreuken op eigendom

Gedeelde eigendom

C.G. (Christian) Huijsmans

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 be√ędigd als advocaat. Gaandeweg heeft hij zich naast echtscheidings- en alimentatiezaken toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed.

Advocatenkantoor Zeeland

Wulfaertstraat 3
4461 HS GOES
T: 0113 27 70 00
www.advocatenkantoorzeeland.com