appartement

De eigenaar van een appartementsrecht heeft het exclusieve gebruik van een deel van een bouwwerk. Dit noemt men het privégedeelte. Daarnaast heeft hij recht op het gebruik van een gemeenschappelijk deel van dit bouwwerk.

De wettelijke regeling rondom het appartementsrecht is terug te vinden in de artikelen 5:106 tot en met 5:147 BW. Hieruit blijkt dat een appartementseigenaar verplicht lid is van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze regelt de gang van zaken tussen de verschillende individuele eigenaren.

Van belang is dat de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel een huishoudelijk reglement regels bevatten waaraan de individuele appartementseigenaren zijn verbonden. Deze kunnen de vrijheid van een appartementseigenaar sterk beperken. Een appartementseigenaar is bovendien verplicht om periodiek een bijdrage te betalen aan de Vereniging van Eigenaren.

Een appartementseigenaar heeft niet alleen verplichtingen, maar ook rechten ten opzichte van de VvE en de overige eigenaars. De appartementseigenaar heeft stemrecht en het recht om aanwezig te zijn bij een vergadering van de VvE.

Daarnaast kan een appartementseigenaar een beroep doen op bepaalde rechten wanneer hij hinder ondervindt van een overlastgevende situatie.

Per deelonderwerp worden de webartikelen hierna opgesomd. Gaandeweg zullen meer artikelen worden gepubliceerd.

 

De procesbevoegdheid van de VvE

Wijzigingen en uniformiteit van appartementen (buitenzijde)

Lekkages binnen een appartementencomplex: wie is aansprakelijk?

Vloeren en vloerisolatie in appartementen

C.G. (Christian) Huijsmans

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 beëdigd als advocaat. Gaandeweg heeft hij zich naast echtscheidings- en alimentatiezaken toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed.

Advocatenkantoor Zeeland

Wulfaertstraat 3
4461 HS GOES
T: 0113 27 70 00
www.advocatenkantoorzeeland.com