woonruimte

Op deze pagina vindt u webartikelen die gaan over de huur van woonruimte. De verhuur van woonruimte is in de wet geregeld in de artikelen 7:232 tot en met 7:282 BW, en daarnaast in het algemene gedeelte over huur in de artikelen 7:201 tot en met 7:231 BW.

In deze webartikelen wordt stilgestaan bij de rechten en verplichtingen die een verhuurder en een huurder van woonruimte tegenover elkaar hebben. De huurder heeft onder andere de verplichting om een huurprijs te betalen en om zich als een goed huurder te gedragen.

De verhuurder zal er voor moeten zorgen dat de huurder ook daadwerkelijk huurgenot heeft. De verhuurder zal onderhoud moeten verrichten aan het gehuurde. Wanneer de woning een gebrek heeft, dan zal de verhuurder dit moeten herstellen. De huurder zal echter zelf ook bepaalde onderhoudswerkzaamheden zelf moeten uitvoeren. Verder krijgt de (ver)huur via een woningcorporatie aandacht.

De huurder van woonruimte heeft van de wetgever een vergaande bescherming gekregen. De verhuurder mag niet zomaar de huurovereenkomst beƫindigen. De wet regelt limitatief de redenen waarom de huur zou mogen eindigen. Daarnaast kan de huurovereenkomst eindigen wanneer de huurder ernstig tekort schiet in zijn wettelijke en contractuele verplichtingen. Andersom geldt ook dat de huurder de verhuurder ook in een gerechtelijke procedure kan aanspreken op zijn verplichtingen.

Per deelonderwerp worden de webartikelen hierna opgesomd. Gaandeweg zullen meer artikelen worden gepubliceerd.

Huur woonruimte algemeen

Verplichtingen van de verhuurder

Verplichtingen van de huurder

Gebreken

Huurprijzen en servicekosten

Einde van de huurovereenkomst

Verhuur en derden

Procesrecht

Beslagrecht

C.G. (Christian) Huijsmans

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 beƫdigd als advocaat. Gaandeweg heeft hij zich naast echtscheidings- en alimentatiezaken toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed.

Advocatenkantoor Zeeland

Wulfaertstraat 3
4461 HS GOES
T: 0113 27 70 00
www.advocatenkantoorzeeland.com