bedrijfsruimte

In de webartikelen die via deze pagina worden gepubliceerd, wordt de bijzondere aard van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte besproken. De huurder van bedrijfsruimte geniet minder bescherming dan een huurder van woonruimte. Het betreft hier immers een overeenkomst met een zakelijke inslag.

De huur van bedrijfsruimte is wettelijk geregeld in de artikelen 7:290 tot en met 7:310 BW, en daarnaast in het algemene gedeelte over huur in de artikelen 7:201 BW tot en met 7:231 BW. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de huurovereenkomst voor zogenaamde ‘290-bedrijfsruimte’ en anderzijds de overige bedrijfsruimte. Onder de eerste categorie valt onder andere (in het algemeen gezegd) winkelruimte en horecaruimte.

Op beide categorieën bedrijfsruimte zijn verschillende wetsartikelen van toepassing. Daarnaast kan er van sommige wetsartikelen contractueel worden afgeweken en van andere weer juist niet. Voor een leek is daarom niet direct inzichtelijk welke rechten en verplichtingen de huurder en verhuurder over en weer hebben. Het is belangrijk om voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte goed advies in te winnen. Het gaat vaak om langlopende overeenkomsten, die niet of niet eenvoudig tussentijds beëindigd kunnen worden.

In de onderstaande wetsartikelen wordt ingegaan op de rechten en verplichtingen van een huurder en een verhuurder van bedrijfsruimte. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte kan eindigen. Gaandeweg zullen meer artikelen worden gepubliceerd.

Bedrijfshuur algemeen

Verplichtingen van de verhuurder

Verplichtingen van de huurder

Verhoging van de huurprijs

Einde van de huurovereenkomst

 Beslagrecht

C.G. (Christian) Huijsmans

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 beëdigd als advocaat. Gaandeweg heeft hij zich naast echtscheidings- en alimentatiezaken toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed.

Advocatenkantoor Zeeland

Wulfaertstraat 3
4461 HS GOES
T: 0113 27 70 00
www.advocatenkantoorzeeland.com