huijsmans advocaat

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 beëdigd als advocaat. Hij is met ingang van 1 augustus 2018 werkzaam bij Advocatenkantoor Zeeland te Goes. Daarvoor was hij gedurende tien jaren werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor te Bergen op Zoom.

Gaandeweg heeft Christian Huijsmans zich vanuit een praktijk met echtscheidings- en alimentatiezaken steeds meer toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed. Ook heeft hij oog voor de bestuursrechtelijke aspecten (omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen). In 2015 heeft hij de Grotius-opleiding onroerend goedrecht met succes afgerond.

Naast zijn praktijk bij Advocatenkantoor Zeeland is Christian Huijsmans lid van de Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren.

Sinds 2016 schijft Christian Huijsmans blogs op deze website. Christian blogt op persoonlijke titel. De blogs zijn gebaseerd op (actuele) rechtspraak. Het doel is om deze te beschrijven in begrijpelijk Nederlands. De oplettende lezer zal zien dat dit niet meevalt. Het is moeilijk om te ontsnappen aan juridische “toverformules”. Deze zullen vervolgens wel “ontvlecht” worden voor zover dat nodig lijkt.

De nadruk ligt op de ‘lagere’ rechtspraak. De lezer dient te beseffen dat waar lagere rechtspraak wordt aangehaald, dit nog niet wil zeggen dat andere rechters dit standpunt te allen tijde zullen volgen. Hier zal de lezer niet in ieder individueel artikel aan herinnerd worden, omwille van de leesbaarheid van de teksten.

De informatie in deze blog is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. Noch de schrijver, noch Advocatenkantoor Zeeland is aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen.

 

C.G. (Christian) Huijsmans

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 beëdigd als advocaat. Gaandeweg heeft hij zich naast echtscheidings- en alimentatiezaken toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed.

Advocatenkantoor Zeeland

Wulfaertstraat 3
4461 HS GOES
T: 0113 27 70 00
www.advocatenkantoorzeeland.com