aanneming

In de artikelen die via deze pagina worden gepubliceerd wordt ingegaan op de rechten en verplichtingen die een aannemer en een opdrachtgever jegens elkaar hebben.

Bij een overeenkomst van aanneming van werk gaat het over het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. Het kan gaan om een aannemingsovereenkomst die betrekking heeft op een heel groot, maar ook om een klein vastgoedproject. Dit kan zowel nieuwbouw als renovatie betreffen.

De wettelijke regels rondom de overeenkomst van aanneming van werk zijn terug te vinden in de artikelen 7:750 tot en met 7:764 BW. Wanneer een particulier een opdracht geeft tot de bouw van een woning zijn daarnaast de artikelen 7:765 tot en met 7:769 BW van toepassing. Vaak worden er algemene voorwaarden van toepassing verklaard waarin gedetailleerd is beschreven wat de rechten en verplichtingen over en weer zijn.

Er zal aandacht worden besteed aan discussies die kunnen spelen rondom het vaststellen van de omvang van de opdracht, het leveren van meerwerk of minderwerk, rondom de oplevering en bij het aantreffen van eventuele gebreken.

Aan het bouwen zijn risico’s verbonden. Er zal worden besproken welk risico voor rekening komt van welke partij. Heeft de aannemer voldoende gewaarschuwd bij een fout in de opdracht? Wie draagt het risico wanneer tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht aan een derde?

Per deelonderwerp worden de webartikelen hierna opgesomd. Gaandeweg zullen meer artikelen worden gepubliceerd.

Verplichtingen van de aannemer

Verplichtingen van de opdrachtgever

Risico’s rondom het bouwproces

Procedureel

C.G. (Christian) Huijsmans

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 beëdigd als advocaat. Gaandeweg heeft hij zich naast echtscheidings- en alimentatiezaken toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed.

Advocatenkantoor Zeeland

Wulfaertstraat 3
4461 HS GOES
T: 0113 27 70 00
www.advocatenkantoorzeeland.com